آخرین اخبار

سمنان قهرمان مسابقات ورزش های الکترونیک طرح ملی نشاط استان سمنان

رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان خبر داد: سمنان قهرمان مسابقات ورزش…

برگزاری دوره آموزشی تئوری مربیگری درجه 2 بصورت مجازی (وبینار)

توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان برگزار شد؛ دوره آموزشی تئوری مربیگری…

برگزاری دوره آموزشی تئوری مربیگری درجه 3 بصورت مجازی (وبینار)

توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان برگزار شد؛ دوره آموزشی تئوری مربیگری…

کمیته آموزش و پژوهش مربیان

کمیته آموزش و پژوهش مربیان

نظر به اهمیت امر آموزش و بهسازی منابع انسانی و همچنین حفظ تمامیت مفهومی و عملیاتی حوزه آموزش و اجرای فعالیت های آموزشی و پژوهشی این کمیته ایجاد گردیده است و وظیفه برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای متقاضیان را به عهده دارد.

کمیته آموزش و پژوهش مربیان

اطلاعات تماس

شماره تماس:

حضور در هیئت:

شبکه های اجتماعی :

اعضای کمیته

امین قنبری
روابط عمومی
امین قنبری
دبیر
امین قنبری
نائب رییس
امین قنبری
رییس
X