سمنان قهرمان مسابقات طناب زنی دختران استان سمنان

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، تیم طناب زنی دختران هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان با درخشش خود موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات طناب زنی دختران استان سمنان شد.

در این دوره از مسابقات در رده سنی 12 الی 15 در ماده سرعت 30 ثانیه پانته آ گودرزی از سمنان، دیانا صفورا از سمنان و آیدا عامری از سمنان مقام اول تا سوم را از آن خود کردند و در ماده سرعت استقامت 3 دقیقه پانته آ گودرزی از سمنان مقام اول، آیدا عامری از سمنان مقام دوم و دیانا صفورا از سمنان مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند و همچنین در ماده نمایشی پانته آ گودرزی از سمنان مقام اول، دیانا صفورا از سمنان مقام دوم و آیدا عامری از سمنان مقام سوم این دوره از مسابقات را بدست آوردند.

در رده سنی 16 الی 18 سال در ماده سرعت 30 ثانیه زهرا مصیبی از سمنان، زهرا رادمهر از سمنان و مبینا شاهی از سمنان مقام اول تا سوم را کسب کردند و در ماده سرعت استقامت 3 دقیقه زهرا مصیبی از سمنان، زهرا رادمهر از سمنان و مبینا شاهی از سمنان مقام اول تا سوم را از آن خود نمودند و در ماده تریبل زهرا مصیبی از سمنان مقام اول و در ماده نمایشی زهرا مصیبی از سمنان، زهرا رادمهر از سمنان و مبینا شاهی از سمنان مقام اول تا سوم را از آن خود کردند.

در رده سنی بالای 19 سال در ماده سرعت 30 ثانیه محدثه عبادی از سمنان مقام اول و در ماده سرعت استقامت 3 دقیقه محدثه عبادی از سمنان مقام اول را کسب کردند.

شایان ذکر است تیم طناب زنی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان با 7 بازیکن در این دوره از مسابقات حاضر شدند که مربی تیم سرکار خانم سارا آقایان و سرپرست سرکار خانم مریم عامری بر عهده داشتند.

این موفقیت را به بازیکنان، کادر فنی و خانواده محترم آن ها تبریک عرض می نماییم.

X