توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان برگزار شد؛

دوره آموزشی مربیگری آمادگی جسمانی درجه سه بانوان با شرکت 35 نفر

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، دوره آموزشی مربیگری آمادگی جسمانی درجه سه بانوان  با شرکت 35 نفر توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان در سالن جانبازان برگزار شد.

این دوره از تاریخ 16 اسفند 1399به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی به مدت 6 روز و با تدریس مدرس فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران استاد طیبه نظری و با شرکت 35 نفر برگزار گردید که هدف از برگزاری این دوره آشنایی با رشته آمادگی جسمانی، طراحی تمرین، عملکرد ابزارها، حرکات اصلاحی و آسیب های این سیستم تمرینی می باشد که به صورت تئوری و عملی انجام شد.

در این دوره بانوان علاقه مند به رشته  آمادگی جسمانی پیش نیاز اصلی رشته های ورزش های همگانی حضور داشتند که در پایان از شرکت کنندگان در دوره، آزمون کتبی و عملی گرفته خواهد شد و در پایان گواهی شرکت در دوره برای شرکت کنندگان از سوی فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد

X