ظرفیت این دوره پر شده است.

چنانچه تمایل به ثبت نام دارید در شبکه های اجتماعی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان به نشانی semnanhamegani همراه ما باشید تاا در صورت افزایش ظرفیت ثبت نام مطلع شوید.

قیمت

200,000 تومان
X