• سمنان

جشنواره انجام فعالیت های ورزشی کودکان با وسایل منزل

🔻جشنواره انجام فعالیت های ورزشی کودکان با وسایل منزل

🔹از کودکانتان در هنگام ورزش با وسایل منزل فیلم بگیرید و برای ما ارسال کنید.

🔸اهدا جوایز به قید قرعه به شرکت کنندگان

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09196682485

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X