• سمنان

جشنواره داژبال خانوادگی

🔻جشنواره داژبال خانوادگی

🔹به همراه خانواده خود داژبال (وسطی) بازی کنید و فیلم آن را برای ما ارسال کنید.

🔸اهدا جوایز به قید قرعه به شرکت کنندگان

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09903997861

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X