• سمنان

مسابقه بازی های دهه 60

🔻مسابقه بازی های دهه 60

🔸خانوادگی بازی های دهه 60 (منچ، یه قل دو قل و …) را انجام دهید و فیلم آن را برای ما ارسال نمایید.

🔹قرعه کشی همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی به برندگان

🔸ارسال فیلم به شماره 09196682485

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X