• سمنان

مسابقه بیشترین تعداد دراز و نشست در یک دقیقه

🔻مسابقه بیشترین تعداد دراز و نشست در یک دقیقه

🔹در خانه یا باشگاه حرکت دراز و نشست را انجام دهید و از خودتان فیلم بگیرید و برای ما ارسال نمایید.

🔸اهدا جوایز به رکورد داران بیشترین تعداد در یک دقیقه

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09191313743

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X