• سمنان

مسابقه بیشترین تعداد طناب زنی در یک دقیقه

🔻مسابقه بیشترین تعداد طناب زنی در یک دقیقه

🔸اهدا جوایز به رکورد داران بیشترین تعداد در یک دقیقه

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09385428689

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X