• سمنان

مسابقه حرکات نمایشی با سر ( روپایی با سر)

🔻مسابقه حرکات نمایشی با سر ( روپایی با سر)

🔸اهدا جوایز به رکورد داران بیشترین تعداد در یک دقیقه

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09102022617

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X