• سمنان

مسابقه حفظ تعادل جامپینگ فیتنس

🔻مسابقه حفظ تعادل جامپینگ فیتنس

🔹در خانه یا باشگاه حرکت حفظ تعادل جامپینگ فیتنس یا ورزش جامپینگ فیتنس را انجام دهید و از خودتان فیلم بگیرید و برای ما ارسال نمایید.

🔸اهدا جوایز به قید قرعه به شرکت کنندگان

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09013853379

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:00
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X