• سمنان

مسابقه روبیک 3*3

🔻مسابقه روبیک 3*3

🔹روبیک 3*3 را درست کنید و فیلم آن را برای ما ارسال کنید.

🔸اهدا جوایز به بهترین رکوردها

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال عکس به شماره 09309929702

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X