• سمنان

مسابقه طناب زنی دوبل و جاکینگ سرعت

🔻مسابقه طناب زنی دوبل و جاکینگ سرعت

🔹در رشته دوبل و جاکینگ سرعت طناب بزنید و فیلم آن را برای ما ارسال کنید.

🔸اهدا جوایز به بهترین رکورد ها

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09385428689

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X