• سمنان

مسابقه فریزبی خانوادگی

🔻مسابقه فریزبی خانوادگی

🔹خانوادگی فریزبی بازی کنید و فیلم بازی را برای ما ارسال کنید.

🔸اهدا جوایز به قید قرعه به شرکت کنندگان

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09191321886

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:30
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X