• سمنان

مسابقه لیوان چینی ۱۲ تایی

🔻مسابقه لیوان چینی ۱۲ تایی

🔹با ۱۲ تا لیوان مسابقه لیوان چینی را انجام دهید و فیلم آن و برای ما ارسال کنید.

🔸اهدا جوایز به بهترین رکوردها

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09102022617

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X