• سمنان

مسابقه نقاشی با موضوع پرواز بادبادک ها

🔻مسابقه نقاشی با موضوع پرواز بادبادک ها

🔹از پرواز بادبادک ها نقاشی بکشید و عکس آن را برای ما ارسال کنید.

🔸اهدا جوایز به قید قرعه به شرکت کنندگان

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09124313946

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X