• سمنان

مسابقه کراس فیت

🔻مسابقه کراس فیت

🔹مطابق فیلم نمونه حرکات کراس فیت را انجام دهید و فیلم آن را برای ما ارسال کنید.

🔸اهدا جوایز به قید قرعه به شرکت کنندگان

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال عکس به شماره 09191313743

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X