• سمنان

مسابقه یوگا کودکان

🔻مسابقه یوگا کودکان

🔹از کودکان خود در حین انجام حرکات یوگا فیلم بگیرید و بزای ما ارسال کنید

🔸اهدا جوایز به قید قرعه به شرکت کنندگان

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09921667806

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X