• سمنان

چالش اجرای گره با چشمان بسته (گره خود حمایت) ویژه آتش نشانان و امدادگران

🔻چالش اجرای گره با چشمان بسته (گره خود حمایت) ویژه آتش نشانان و امدادگران

🔹مطابق فیلم نمونه، چالش گره با چشمان بسته یا گره خود حمایت را انجام دهید و فیلم آن را برای ما ارسال کنید

🔸اهدا جوایز به قید قرعه به شرکت کنندگان

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09191744671

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X