• سمنان

چالش باکاسانا (حرکت کلاغ) یوگا

🔻چالش باکاسانا (حرکت کلاغ) یوگا

🔹چالش باکاسانا (حرکت کلاغ) یوگا را در باشگاه یا خانه انجام دهید و فیلم آن را برای ما ارسال کنید.

🔸اهدا جوایز به بهترین رکورد ها

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09921667806

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X