• سمنان

چالش حرکات نمایشی با توپ فوتبال

🔻چالش حرکات نمایشی با توپ فوتبال

🔹با توپ فوتبال حرکات نمایشی انجام دهید و فیلم آن را برای ما ارسال کنید.

🔸اهدا جوایز به قید قرعه به شرکت کنندگان

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09102022617

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X