• سمنان

چالش موشکی

🌀 هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد.

✅ چالش موشکی

🔹ساخت یک موشک زیبا و پرتاب به سمت حلقه

🔸ارسال ویدئو تا 8 آبان 1399

🔻معیار برنده شدن:
زیبایی و ظرافت در ساخت موشک
بیشترین فاصله در پرتاب

🔸کسب اطلاعات بیشتر و ارسال ویدئو: 09196682485

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X