• سمنان

چالش ورزشکارترین سالمند

🔻چالش ورزشکارترین سالمند

🔹پیشکسوت گرامی از خودتان فیلم بگیرید، خودتان را معرفی کنید و سن خود را بگویید و فیلم آن را برای ما ارسال کنید.

🔸اهدا جوایز به قید قرعه به شرکت کنندگان

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09127320610

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X