• سمنان

چالش وقت ورزش

✅ چالش وقت ورزش

🔻هر فرد سه نفر دیگر را به چالش وقت ورزش دعوت می کند و حرکت تایم استراحت را با دستان خود نشان می دهد.

🔹در پست بارگزاری شده در فضای مجازی سه نفر دعوت شده تگ شوند
🔸دعوت از افراد تا قبل از ساعت 10:10 صبح روز جمعه 2 آبان 99 انجام پذیرد
🔹هدف، انجام فعالیت ورزشی در تمام رشته ها می باشد
🔸فیلم به صورت افقی گرفته شود
🔹مدت زمان فیلم حداکثر یک دقیقه
🔸متن پیشنهادی: من آقای/خانم …….. از شهر………. در چالش “وقت ورزش” شرکت می کنم و از آقای/خانم …………. برای شرکت در این چالش در روز دوم آبان ماه 99 دعوت بعمل خواهم آورد.
🔹از افراد شناخته شده و چهره های محبوب ورزشی ، سیاسی و اجتماعی استان برای تهیه فیلم دعوت نمایید.
🔸فیلم های خود را بصورت پست و در صفحات شخصی و “حتما” با هشتگ و منشن های زیر، منتشر نمایید.
#IRANST
#SEMNANST
@isfaf.ir
@carso.isfaf
@semnanhamegani

🔻به قید قرعه به فیلم ها ی منتخب، جوایز ویژه ای به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

🔸ارسال ویدئو به 09190797985

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X