• سمنان

چالش پرتاب فریزبی نمایشی

🔻چالش پرتاب فریزبی نمایشی

🔹به صورت نمایشی فریزبی پرتاب کنید و از پرتاب نمایشی برای ما فیلم بگیرید وارسال کنید

🔸اهدا جوایز به قید قرعه به شرکت کنندگان

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09191321886

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:00
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X