• سمنان

چالش چرخه سلام بر خورشید یــوگا

🔻چالش چرخه سلام بر خورشید یــوگا

🔹چالش سلام بر خورشید یوگا را در باشگاه یا خانه انجام دهید و فیلم آن را برای ما ارسال کنید

🔸اهدا جوایز به قید قرعه به شرکت کنندگان

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09921667806

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X