• سمنان

چالش یک تیر و دو نشان – ورزش کن و ریاضی یاد بگیر

🔻چالش یک تیر و دو نشان – ورزش کن و ریاضی یاد بگیر

🔹طبق توضیحات بالا با واسه هر عدد یه ورزش در نظر بگیر و بعد جمع و ضرب و تفریق کن و ورزش کن و فیلم آن را برای ما ارسال کنید.

🔸اهدا جوایز به قید قرعه به شرکت کنندگان

🔹همراه با اهدا جوایز و حکم قهرمانی

🔸ارسال فیلم به شماره 09196682485

اطلاعات رویداد :

  • زمان شروع:00:00
  • زمان خاتمه:00:30
  • تعداد شرکت کنندگان:20
  • مکان :سمنان
X