همه رویدادها

11

آذر

1399

مسابقه آتش نشان آماده باش

مسابقه آتش نشان آماده باش 🔻مسابقه آتش نشان آماده باش 🔹دو آیتم فیلم نمونه را انجام دهید و از خودتان فیلم بگیرید و برای ما ارسال کنید. 🔸اهدا جوایز به قید قرعه به بالاترین رکوردها…

  • 00:00 - 00:30
  • سمنان

11

آذر

1399

مسابقه حفظ تعادل جامپینگ فیتنس

مسابقه حفظ تعادل جامپینگ فیتنس 🔻مسابقه حفظ تعادل جامپینگ فیتنس 🔹در خانه یا باشگاه حرکت حفظ تعادل جامپینگ فیتنس یا ورزش جامپینگ فیتنس را انجام دهید و از خودتان فیلم بگیرید و برای ما ارسال…

  • 00:00 - 00:00
  • سمنان

رویداد های آینده

11

آذر

1399

مسابقه آتش نشان آماده باش

مسابقه آتش نشان آماده باش 🔻مسابقه آتش نشان آماده باش 🔹دو آیتم فیلم نمونه را انجام دهید و از خودتان فیلم بگیرید و برای ما ارسال کنید. 🔸اهدا جوایز به قید قرعه به بالاترین رکوردها…

  • 00:00 - 00:30
  • سمنان

11

آذر

1399

مسابقه حفظ تعادل جامپینگ فیتنس

مسابقه حفظ تعادل جامپینگ فیتنس 🔻مسابقه حفظ تعادل جامپینگ فیتنس 🔹در خانه یا باشگاه حرکت حفظ تعادل جامپینگ فیتنس یا ورزش جامپینگ فیتنس را انجام دهید و از خودتان فیلم بگیرید و برای ما ارسال…

  • 00:00 - 00:00
  • سمنان
X