کسب رتبه اول کشور و اول استان در طرح ملی نشاط توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان

ثبت نام طرح ملی نشاط به پایان رسید؛ کسب رتبه اول کشور و اول استان توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، امین قنبری رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان از کسب مقام اول کشور توسط این هیئت در طرح ملی نشاط خبر داد. […]

سمنان قهرمان مسابقات ورزش های الکترونیک طرح ملی نشاط استان سمنان

رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان خبر داد: سمنان قهرمان مسابقات ورزش های الکترونیک (PES / FIFA) طرح ملی نشاط استان سمنان به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، امین قنبری رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان از قهرمانی سمنان در مسابقات ورزش های الکترونیک طرح ملی نشاط استان سمنان […]

برگزاری دوره آموزشی تئوری مربیگری درجه 2 بصورت مجازی (وبینار)

توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان برگزار شد؛ دوره آموزشی تئوری مربیگری درجه 2 بصورت مجازی (وبینار) به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، دوره آموزشی تئوری مربیگری درجه 2 بصورت مجازی (وبینار) برای اولین بار توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان  برگزار شد. پس از طراحی و رونمایی از […]

برگزاری دوره آموزشی تئوری مربیگری درجه 3 بصورت مجازی (وبینار)

توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان برگزار شد؛ دوره آموزشی تئوری مربیگری درجه 3 بصورت مجازی (وبینار) به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، دوره آموزشی تئوری مربیگری درجه 3 بصورت مجازی (وبینار) برای اولین بار توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان برگزار شد. پس از طراحی و رونمایی از […]

دوره آموزشی مربیگری آمادگی جسمانی درجه سه بانوان با شرکت 35 نفر

توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان برگزار شد؛ دوره آموزشی مربیگری آمادگی جسمانی درجه سه بانوان با شرکت 35 نفر به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، دوره آموزشی مربیگری آمادگی جسمانی درجه سه بانوان  با شرکت 35 نفر توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان در سالن حجاب برگزار شد. […]

دوره آموزشی مربیگری آمادگی جسمانی درجه سه بانوان با شرکت 35 نفر

توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان برگزار شد؛ دوره آموزشی مربیگری آمادگی جسمانی درجه سه بانوان با شرکت 35 نفر به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، دوره آموزشی مربیگری آمادگی جسمانی درجه سه بانوان  با شرکت 35 نفر توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان در سالن جانبازان برگزار شد. […]

دوره آموزشی مربیگری آمادگی جسمانی درجه سه آقایان با شرکت 37 نفر

توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان برگزار شد؛ دوره آموزشی مربیگری آمادگی جسمانی درجه سه آقایان  با شرکت 37 نفر به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، دوره آموزشی مربیگری آمادگی جسمانی درجه سه آقایان  با شرکت 37 نفر توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان در سالن جانبازان برگزار شد. […]

برگزاری دوره آموزشی سمینار ایروپامپ با شرکت 60 نفر

توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان برگزار شد؛ دوره آموزشی سمینار ایروپامپ با شرکت 60 نفر به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، دوره آموزشی سمینار ایروپامپ با شرکت 60 نفر توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان برگزار شد. این دوره در تاریخ 25 اسفند 1399به صورت وبینار و از […]

برگزاری دوره آموزشی سمینار کراس فیت با شرکت 150 نفر

توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان برگزار شد؛ دوره آموزشی سمینار کراس فیت با شرکت 150 نفر به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، دوره آموزشی سمینار کراس فیت با شرکت 150 نفر توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان برگزار شد. این دوره در تاریخ 12 اسفند 1399به صورت وبینار […]

برگزاری دوره آموزشی سمینار ایروبیک، استپ، کانگو جامپ با شرکت 100 نفر

توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان برگزار شد؛ دوره آموزشی سمینار ایروبیک، استپ، کانگو جامپ با شرکت 100 نفر به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، دوره آموزشی سمینار ایروبیک، استپ، کانو جامپ با شرکت 100 نفر توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان برگزار شد. این دوره در تاریخ 6 […]

X