آخرین اخبار

کسب رتبه اول کشور و اول استان در طرح ملی نشاط توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان

ثبت نام طرح ملی نشاط به پایان رسید؛ کسب رتبه اول کشور و…

سمنان قهرمان مسابقات ورزش های الکترونیک طرح ملی نشاط استان سمنان

رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان خبر داد: سمنان قهرمان مسابقات ورزش…

برگزاری دوره آموزشی تئوری مربیگری درجه 2 بصورت مجازی (وبینار)

توسط هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان برگزار شد؛ دوره آموزشی تئوری مربیگری…

هوگام

کمیته هوگام

هنر ورزشی گذر از موانع یا هوگام ْ‌ ورزشی مفرح با قابلیت های مختلف آمادگی جسمانی در رده های مختلف سنی در محیط های طبیعت و سالن های ورزشی  است . در این رشته ماجراجویی ، ورزشکار می بایست ، مهارت ها ، قابلیت ها و دوره های مختلف آموزشی را  در۱۰ سطح آموزشی در باشگاه های مختلف هوگام کشور آموزش دیده و به فراق سطح آموزشی ، در مسابقات هم سطح ، شرکت و از موانع مختلف طبیعی و مصنوعی عبور نماید .

مسابقات ورزش هوگام در دو سطح آماتور در سالن های ورزشی  و حرفه ای در طبیعت بکر با ویژگی‌های خاص که مشتمل بر انواع  مختلف موانع  سالنی و طبیعی است ،  انجام می‌گیرد.  این ورزش در افزایش قابلیت‌های جسمانی،  چابکی، انعطا ف، تمرکز ، تعادل، هماهنگی عصب وعضله، استقامت ، سرعت و همچنین ویژگی‌های روحی وروانی با هدف یاری رساندن  و کمک بهمدیگر در شرایط خاص و بحرانی بسیار مثمرثمر بوده و به تائید کارشناسان  فراتر  از   یک  رشته  ورزشی است و می تواند دریچه ای  برای بشر دوستی با رویکرد امدادگر ورزشی باشد

کمیته هوگام

اطلاعات تماس

شماره تماس:

حضور در هیئت:

شبکه های اجتماعی :

اعضای کمیته

امین قنبری
روابط عمومی
امین قنبری
دبیر
امین قنبری
نائب رییس
امین قنبری
رییس
X