اعضای هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان در سال 1399 منصوب شدند.

طی حکمی از سوی قنبری رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، خانم سعیده السادات قدمی برای دومین سال پیاپی به عنوان نائب رییس، آقای سید مهدی پورهاشمی برای دومین سال پیاپی به عنوان دبیر و آقای حسام بهاریان به عنوان مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان منصوب شدند.

همچنین لازم بذکر است برای دومین سال پیاپی طی حکمی از سوی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سمنان، خانم فاطمه مستخدمین حسینی به عنوان خزانه دار هیئت ورزش های همگانی منصوب شد.

X