اعضای هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان منصوب شدند.

طی حکمی از سوی رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان خانم سعیده السادات قدمی به عنوان نائب رییس، آقای سید مهدی پورهاشمی به عنوان دبیر و آقای سید عابد میرمعصومی به عنوان مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان منصوب شدند.

همچنین لازم بذکر است طی حکمی از سوی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سمنان، خانم فاطمه مستخدمین حسینی به عنوان خزانه دار هیئت ورزش های همگانی منصوب شد.

X