هادیان رییس هیئت ورزش های همگانی استان سمنان در نخستین جلسه هم اندیشی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان عنوان کرد:

هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان یک هیئت پویا، نواندیش و فعال در استان سمنان/ از عملکرد هیئت استان در گذشته مستنداتی در اختیار نیست!

هادیان رییس هیئت ورزش های همگانی استان سمنان در نخستین جلسه هم اندیشی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان با اشاره به فعالیت های انجام شده هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان خاطرنشان کرد: عملکرد این هیئت نشان می دهد که فوق العاده فعالیت کرده اید که این موضوع قطعا نتیجه یک کار تیمی و با برنامه است و باید از زحمات آقای قنبری رییس هیئت و سایر اعضای هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان و همچنین حمایت دکتر زیاری رییس اداره ورزش و جوانان که آینده ورزش استان هستند، تقدیر کنم چون در واقع هیيت شهرستان سمنان یک هیئت پویا، نواندیش و فعال در استان سمنان است.

هیئت ورزش های همگانی استان یک فرصت جدید

وی افزود: ورود به هیئت ورزش های همگانی استان سمنان برای بنده یک سعادت است و یک فرصت، که امیدوارم لایق خدمت به مردم در این سمت باشیم و فرصت هم به سرعت می گذرد و امیدواریم در انتها با افتخار هیئت را به نفر بعد تحویل دهیم.

از عملکرد هیئت استان در گذشته مستنداتی در اختیار نیست!

هادیان رییس هیئت ورزش‌های همگانی استان سمنان خاطرنشان کرد: از فعالیت های هیئت ورزش های همگانی استان سمنان در سنوات گذشته، مدارک و مستنداتی در دست نیست که امیدوارم با استقرار بدنه مدیریتی و کارشناسی قوی، بانک اطلاعاتی و مستندات مطلوبی را تهیه و در اختیار منتخب بعدی قرار دهیم.

ایجاد ساختار هیئت در اولویت

رییس هیئت ورزش های همگانی استان سمنان از ایجاد ساختار اداری در هیئت استان خبر داد و گفت: بنظر بنده هیئت همگانی در حد یک اداره است و باید شان هیئت حفظ شود که در همین راستا با همکاری اداره ورزش و جوانان ساختمانی را در مجموعه چمران تحویل گرفتیم تا جهت استفاده دفتر هیئت از آن بهره برداری کنیم و در مرحله بعد به دنبال ایجاد ساختار اداری هیئت استان و تشکیل کمیته های مختلف هیئت هستیم.

عملکرد بسیار عالی هیئت شهرستان سمنان در مستندسازی

وی افزود: مدیران بر اساس مستندات موجود تصمیم می گیرند و این کار را برای روند عملکرد هیئت بسیار مناسب خواهد کرد و روز به روز به رشد آن کمک خواهد کرد.

هادیان خاطرنشان کرد: در هیئت استان به هیچ عنوان کار اجرایی انجام نخواهیم داد و کار اجرایی را به طور کامل به هیئت های شهرستان خواهیم سپرد.

رییس هیئت ورزش های همگانی استان سمنان بیان کرد: اولویت اصلی ما اخلاق در رفتار، آموزش، تعامل و استفاده از فرصت ها است.

وجود نیروهای ارزشمند در ورزش استان

رییس هیئت ورزش های همگانی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: در ورزش استان نیروهای بسیار خوبی داریم که نمونه ای از آن ها در همین جمع هستند و ما در نظر داشتیم تا از آقای قنبری به عنوان یک فرد جوان و خلاق و خوش فکر در سمت دبیر هیئت استان استفاده کنیم که ایشان قبول نکردند و ترجیح دادند در هیئت شهرستان با دوستان خوبی چون شما فعالیت کنند.

وی افزود: امیدواریم تمامی روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان و اداره کل ورزش و جوانان از ورزش همگانی حمایت کنند تا بتوانیم این هیئت را با سرعت بیشتر به جایگاه اصلی خودش برسانیم.

X