اعضای کمیته های فریزبی، بازی های فکری، طناب زنی و ورزش روزانه منصوب شدند.

اعضای کمیته های فریزبی، بازی های فکری، طناب زنی و ورزش روزانه منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، پس از دو مرحله ارزیابی 6 ماهه و یکساله توسط شورای مرکزی این هیئت، اعضای کمیته های فریزبی، بازی های فکری، طناب زنی و ورزش روزانه منصوب شدند. بر این اساس […]

اعضای کمیته های ورزش مساجد، بازی و ورزش کودکان، گردشگری ورزشی و پرواز کایت منصوب شدند.

اعضای کمیته های ورزش مساجد، بازی و ورزش کودکان، گردشگری ورزشی و پرواز کایت منصوب شدند. اعضای کمیته های ورزش مساجد، بازی و ورزش کودکان، گردشگری ورزشی و پرواز کایت منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، پس از دو مرحله ارزیابی 6 ماهه و یکساله توسط شورای مرکزی این […]

اعضای هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان منصوب شدند.

اعضای هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان در سال 1399 منصوب شدند. طی حکمی از سوی قنبری رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان، خانم سعیده السادات قدمی برای دومین سال پیاپی به عنوان نائب رییس، آقای سید مهدی پورهاشمی برای دومین سال پیاپی به عنوان دبیر و آقای حسام بهاریان به عنوان مدیر روابط […]

اعضای هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان منصوب شدند.

اعضای هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان منصوب شدند. طی حکمی از سوی رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان خانم سعیده السادات قدمی به عنوان نائب رییس، آقای سید مهدی پورهاشمی به عنوان دبیر و آقای سید عابد میرمعصومی به عنوان مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی هیئت ورزش های همگانی شهرستان سمنان منصوب […]

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی سمنان منصوب شد

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی سمنان منصوب شد بنا به پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سمنان و تائید اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان و موافقت هیئت رئیسه ورزش های همگانی استان سمنان طی حکمی از سوی رئیس هیئت ورزش های همگانی استان سمنان امین قنبری بعنوان رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان سمنان […]

X